Jakarta, Aktual.com – Abul Ma’aliy Muhammad Al-Arobiy Ad-Darqowiy Al-Zarwaliy (1737-1823 M) Kakek beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf yang di juluki dengan Abu Darqoh, beliau mempunyai darqoh (perisai/baju perang) yang digunakan untuk melindunginya saat perang sehingga di sebut dengan sebutan “Abu Darqoh”

Kelahiran Maula al’Arobiy ad-Darqowiy Muhammad al-‘Arobiy al-Darqowiy dilahirkan pada tahun (1159 H) bertepatan dengan (1745 M) pada suatu kabilah Bani Zarwal al-Amazighiyyah.

Tumbuh berkembang di rumah keluarganya, menghafalkan al-Quran diperjalanan spiritual pertama (silkah al-Ula) dengan hafalan sempurna.

Beliau berkata: “aku menempuh perjalanan untuk belajar lambaran-lembaran ilmu para ulama’ dan kebanyakan lembaran yang berada ditanganku dan aku mengatakan pada yang memiliki lembaran ilmu itu sebelum aku melihatnya langsung:

“Lembaran ilmu ini berat/rumit, di dalamnya terdapat ini dan itu, begitu pula kerugian atau ringan isinya kecuali ini dan itu atau tidak ada apa-apanya (tidak berkualitas) maka aku tidak menemukan kecuali apa yang sudah aku informasikan kepada mereka (ulama) melalui ilham dari Allah Subhanahu wa ta’ala”.

(Andy Abdul Hamid)